fbpx

Ekokomunita Sekier

Sekier je usadlosť situovaná na zaježovských lazoch, asi 15 km od Zvolena. Toto gazdovstvo má históriu od 1874.

Sekier a Pospolitosť pre harmonický život

Pred viac ako 20 timi rokmi sa Pospolitosť pre harmonický život, občianske združenie, ktoré pôsobí v Zaježovej, rozhodlo, že gazdovstvo Sekier odkúpi.
Remeselné akcie, ktoré na Zaježovej organizovala Škola ľudovej kultúry (ŠĽK) a tábory Stromu života sem pritiahli veľa aktívnych mladých ľudí. Spomedzi nich sa sformovala skupina, ktorá vnímala remeslá a tradičnú kultúru všeobecne, ako na inšpiráciu pri svojich snahách žiť skromnejšie a bližšie k prírode. Snažili sa nájsť spôsob, ako na lazoch fungovať dlhodobo a založili vlastné občianske združenie – Pospolitosť pre harmonický život. Odkúpili gazdovstvo Sekier ako priestor, kde sa mohli sebarealizovať.

Dobrovoľníctvo na Sekieri

Viac ako 3 mesiace bývalo na Sekieri počas uplynulých 15-ich rokov približne 70 ľudí celkovo sa tam vystriedalo, odhadujem, okolo 2000 ľudí. Našim cieľom však nie je kvantita, ale skôr kvalita. Preto „máme radšej“ hostí, ktorí zostanú dlhšie ako týždeň a „najradšej“ máme mladých ľudí, ktorí zotrvajú aspoň rok.
Sekier je predovšetkým miesto pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri našich verejnoprospešných projektoch – pri rekonštrukciách tradičných domov a stavbách z prírodných materiálov, organizovaní festivalu, víkendoviek či táborov, aktivitách s miestnymi deťmi.
Navonok sa zdá, že sa tu ľudia naučia najmä praktické veci – ako omietať hlinenou maltou, dopestovať kapustu bez chémie, či podojiť kozu. Avšak najväčší prínos pre ľudí, ktorí tam vydržia dostatočne dlho, je v niečom ako „dozrievanie“. Mladí ľudia sa tu menia – Sekier im nastaví zrkadlo a je na nich, čo urobia s tým čo vidia. Niekedy je to bolestný proces, ale tak to chodí, pokiaľ sa chce človek posunúť vpred.

Komunita Sekier

Počet Sekierčanov kolíše – stalo sa, že tam bol pár mesiacov iba jeden obyvateľ, ale aj to, že ich tam bolo 10. V súčasnosti sú na Sekieri dlhodobo piati mladí ľudia – traja z nich cez Európsku dobrovoľnícku službu. Najčastejšie tu žijú a toto miesto navštevujú 20-30 roční ľudia. Avšak vek, by nemal byť prekážkou navštíviť Sekier pre nikoho.

Multikultúrna spoločnosť na Sekieri

Od určitého obdobia zahraniční obyvatelia Sekiera dominujú. Stávalo sa, že tam nebol nikto zo Slovenska, alebo z Čiech, čo prekvapovalo najmä hostí, ktorí čakali niečo v štýle skanzenu. Sekierčania komunikujú zväčša anglicky, aj keď väčšina cudzincov po čase celkom dobre ovláda slovenčinu. Zaujímavé je, že táto multikulturalita nezmenila výraznejšie „ducha domu“ – spôsob, akým Sekier formuje ľudí.

Život na Sekieri

Obyvatelia, ale aj hostia na Sekieri by mali zhruba polovicu pracovného týždňa pomáhať pri našich projektoch, čo zvyčajne znamená prácu mimo Sekiera. Zvyšný čas sa starajú o Sekier a o seba – čiže pracujú na záhrade, chystajú palivové drevo, striedajú sa pri varení a upratovaní, starajú sa o kozy a pod. Vyžadujeme zhruba 5-6 hodín práce denne.

Pre nás, ľudí z PHŽ, ktorí venovali do Sekiera nemálo životnej energie, je dôležité, aby sa naplno využil potenciál tohto miesta. Chalúp, kde sa môže človek zašiť a úplne ignorovať celý svet, je veľa – Sekier by mal byť o niečom inom. Je to miesto, ktoré je na Slovensku ojedinelé najmä svojim prepojením so širšou zaježovskou komunitou. Je to obojstranne prospešné prepojenie.

V súčasnosti máme v Zaježovej rozbehnutých množstvo aktivít, kde potrebujeme pomoc, musíme hľadieť aj na efektivitu.

Na druhej strane, nechceme zbytočne narušiť čaro tohto miesta, preto so zavádzaním technických vymožeností na Sekier narábame opatrne. Väčšinou však rozhodnutia tohto typu nechávame na ľudí, čo tam žijú – pokiaľ splnia naše očakávania a pokiaľ nerobia nezmyselné veci. Pred rokom tam fungovala partia, ktorá niekoľko mesiacov nepoužívala elektriku, teraz sú tam ľudia, ktorí majú na Sekieri počítač s internetom a začali písať vlastný blog. Každá „generácia“ Sekierčanov je iná…

Sekier uvíta každého, kto…

… sa dokáže zladiť s miestnou komunitou. Nie je to skrýša pre tých čo unikajú pred civilizáciou, či sebou samým. Očakávame, že sem budú prichádzať ľudia s pozitívnou motiváciou – ľudia, ktorí sa chcú niečo naučiť, ktorí chcú sa chcú zapojiť do našich aktivít a ktorí ocenia krásu tohto miesta…

PROGRAM SEKIER 2020