fbpx

Butterfly Village – 4 Ročné Obdobia

Cyklus 4 zážitkových víkendov s duchu Sebestačnosti

4 tematické sekcie:

  • Jar: Čo zasejete, budete žať 24.04. – 26.04.2020
  • Leto: Hojnosť v prírode 19.06. – 21.06.2020
  • Jeseň: Úroda a vďačnosť 18.09. – 20.09.2020
  • Zima: Svet vo vnútri 11.12.-13.12.2020

Uvažujete o živote v prírode? Aké sú možnosti, aké sú výzvy?
Na zodpovedanie týchto otázok sme zostavili zážitkový program, ktorý bude 4 víkendy počas 4 ročných období. Skúsenosti zo života na vidieku predstavíme rozhovormi s odborníkmi, praktickou prácou spolu s osvedčenými postupmmi. Po každom víkende budú mať účastníci „domáce úlohy“, a možnosť interaktívne zdieľať svoju prácu, online podporu.

Zážitkové stretnutia začínajú v piatok večerou a končia sa v nedeľu obedom. Jedlá sa pripravujú z miestnej zeleniny.

Piatok večer je o spoznávaní sa navzájom. Na prvom stretnutí sa navzájom spoznáme a na ďalších stretnutiach sa podelíme o nové poznatky a nápady.

Program je rozmanitý; zahŕňa diskusie na konkrétnu tému, praktickú prácu a využitie osvedčených postupov. Program je navrhnutý interaktívne, kde ste spolutvorcami programu. Dôraz sa kladie na skúsenosti, spoluprácu a vzájomnú výmenu.

Na Sekieri v Zaježovej bude pre vás pripravený 4 víkendový program s časťou záhrady, ktorú budete môcť pripraviť a sledovať počas jednotlivých ročných období. Každý, kto si želá, bude mať možnosť navštíviť Sekier aj mimo hlavných termínov zážitkových stretnutí.

Predbežný program jednotlivých stretnutí: Budeme aktualizovat

Prihlaska